منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،

  • ۰
  • ۰

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته بافت‌شناسی دامپزشکی سنجش امیرکبیر به شرح زیر است:

 

1.   زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

2.   جنین شناسی

3.   بافت شناسی عمومی

4.   بافت شناسی اختصاصی

5.   کالبدشناسی

گرایش‌های مختلف ارشد بافت‌شناسی دامپزشکی به شرح زیر است:

 

ü    بافت‌شناسی

  • ۹۶/۰۷/۳۰
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

آزمون های مرحله ای

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

ارشد ازاد 96 بافت شناسی دامپزشکی

ارشد ازاد بافت شناسی دامپزشکی

ارشد ازاد بافت شناسی دامپزشکی 96

ارشد بافت شناسی دامپزشکی

ارشد سراسری 96 بافت شناسی دامپزشکی

ارشد سراسری بافت شناسی دامپزشکی

ارشد سراسری بافت شناسی دامپزشکی 96

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

تاریخ ثبت نام ارشد بافت شناسی دامپزشکی

تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

ثبت نام ارشد ازاد بافت شناسی دامپزشکی

ثبت نام ارشد بافت شناسی دامپزشکی

ثبت نام ارشد سراسری بافت شناسی دامپزشکی

رتبه یک

رتبه یک کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

رشته های کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

منابع ارشد 96 بافت شناسی دامپزشکی

منابع ارشد ازاد بافت شناسی دامپزشکی

منابع ارشد بافت شناسی دامپزشکی

منابع ارشد رشته های ارشد بافت شناسی دامپزشکی

منابع ارشد سراسری بافت شناسی دامپزشکی

نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام ارشد بافت شناسی دامپزشکی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی سنجش تکمیلی