منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،

  • ۰
  • ۰

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی سنجش امیرکبیر به شرح زیر است:

 

1.   زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی(

2.   بیوشیمی

3.   زیست­ شناسی

4.   شیمی آلی و عمومی

گرایش‌های مختلف مجموعه بیوشیمی بالینی به شرح زیر است:

 

ü    بیوشیمی بالینی

 

  • ۹۶/۰۷/۳۰
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

96

آزمون های مرحله ای

آزمون های مرحله ای کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

آزمون کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

ارشد ازاد 96بیوشیمی بالینی

ارشد ازادبیوشیمی بالینی

ارشد سراسری 96بیوشیمی بالینی

ارشد سراسریبیوشیمی بالینی

ارشدبیوشیمی بالینی

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی کارشناسی ارشد

بسته های آموزشی کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

ثبت نام ارشد ازادبیوشیمی بالینی

ثبت نام ارشد سراسریبیوشیمی بالینی

ثبت نام ارشدبیوشیمی بالینی

رتبه یک

رتبه یک کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

رشته های کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

سنجش

سنجش تکمیلی

سنجش کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

مشاوره با رتبه یک

مشاوره با رتبه یک کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

منابع آزمون کارشناسی ارشد

منابع آزمون کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

منابع ارشد 96بیوشیمی بالینی

منابع ارشد ازادبیوشیمی بالینی

منابع ارشد رشته های ارشدبیوشیمی بالینی

منابع ارشد سراسریبیوشیمی بالینی

منابع ارشدبیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

کلمات کلیدی :