منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،

  • ۰
  • ۰

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی سنجش امیر کبیر

معرفی رشته:

بیوشیمی دانشی است که با مولکولهای گوناگون موجود در سلولها و جانداران و نیز با واکنشهای شیمیایی آنها سر و کار دارد.
بیوشیمی بالینی یا بیوشیمی کلینیکی یکی از رشته‌های علوم پزشکی است. این علم بر پایه آزمایش‌هایی استوار است که بر اساس آنها تشخیص اختلالات در مقدار مواد تشکیل دهنده بدن و بیماریهای مرتبط با آنها انجام می‌شود.
بیوشیمی بالینی علم در حال رشدی است که با بسیاری از علوم از جمله‌ زیست شناسی، شیمی، پزشکی، علوم آزمایشگاهی ارتباط دارد.

تفاوت بیوشیمی با بیوشیمی بالینی

تفاوت بیوشیمی با بیوشیمی بالینی در این است که بیوشیمی بالینی دارای ماهیت پزشکی بوده  در حالیکه رشته بیوشیمی به مفاهیم پایه ای این علم پرداخته و جنبه های پزشکی در نظر گرفته نمی شود. از نظر بازار کار، وضعیت رشته بیوشیمی بالینی تا حد زیادی بهتر است.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال استخدام و شغل هستند،اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحد ها، دانشگاه های دارای رشته ارشد بیوشیمی بالینی، معرفی رشته های دکترای بیوشیمی بالینی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی مشاغل و بازارکار این رشته ارایه می شود.

رشته های کارشناسی مجاز برای ورود به رشته بیوشیمی بالینی بر اساس دفترچه کنکور ارشد 95 عبارتند از:

کارشناسی بیوشیمی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی پزشکی، شیمی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، داروسازی، زیست شناسی (همه گرایشها)، علوم دارویی، علوم و صنایع غذایی، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، بهداشت و بازرسی گوشت، بهداشت مواد غذایی


برنامه درسی (سر فصل) بیوشیمی بالینی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 16 واحد
دروس اختیاری : 8 واحد
پایان نامه : 8 واحد

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی  سنجش امیر کبیر

 


دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

آنزیم شناسی عمومی

2

بیولوژی مولکولی

2

متابولیسم مواد سه گانه

2

روشهای آزمایشگاهی و شناخت کار با دستگاهها

2

بیوشیمی بافت ها

2

بیوشیمی هورمون

2

بیوشیمی ادرار و خون

2

سمینار پایان نامه

8

جمع

24

 
 
  • دانشجویان موظفند در هر سال تحصیلی زیر نظر استاد راهنما و یا گروه آموزشی، یک سمینار ارائه دهند.


دروس اختیاری

نام درس

تعداد واحد

ایمونوشیمی

2

اصول شیمی فیزیک

2

ژنتیک

2

فیزیولوژی سلول

2

فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن

2

آمار و کامپیوتر

2

بیوشیمی تغذیه

2

بیوشیمی غشاء و انتقال

2

کاربرد رادیو ایزوتوپ

2

شیمی دارویی

2

 

20


دانشگاههایی که در رشته ارشد بیوشیمی بالینی پذیرش دانشجو دارند
بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 97
دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی بابل
دانشگاه علوم پزشکی اهواز دانشگاه علوم پزشکی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانشگاه علوم پزشکی بقیت اله
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد  


دانشگاههایی که در رشته ارشد بیوشیمی بالینی پذیرش دانشجو دارند

بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 97  


دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی اراک مشترک با همدان

دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی بقیت اله
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی فسا مشترک با شیراز
دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه آزاد واحد شاهرود

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی  سنجش امیر کبیر

رشته های دکترای بیوشیمی بالینی بر اساس دفترچه کنکور دکترای تخصصی علوم پزشکی 96-95:

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی می توانند در رشته های زیر در آزمون مقطع دکترای حوزه علوم پزشکی شرکت کنند:

       ·            بیولوژی تولید مثل

       ·            بیوشیمی بالینی

       ·            ژنتیک پزشکی

       ·            علوم تغذیه

       ·            مهندسی بافت

       ·            توکسین های میکروبی

       ·            علوم سلولی کاربردی

       ·            ایمنی شناسی پزشکی

       ·            خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

       ·            انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

       ·            سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

       ·            سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

       ·            اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)

       ·            مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)

       ·            گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)

       ·            پزشکی مولکولی

       ·            زیست پزشکی سامانه ای

 

  • ۹۶/۰۸/۰۷
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

استخدام بیوشیمی بالینی

اینده شغلی رشته بیوشیمی

بیوشیمی بالینی دانشگاه ازاد

بیوشیمی بالینی وزارت علوم

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

منابع آزمون ارشد

منابع آزمون ارشد 1396

منابع آزمون ارشد 1397

منابع آزمون ارشد 96

منابع آزمون ارشد 96 حقوق خصوصی

منابع آزمون ارشد 96 دانشگاه آزاد

منابع آزمون ارشد 96 عمران

منابع آزمون ارشد 97

منابع آزمون ارشد 97 عمران

منابع آزمون ارشد 98

منابع آزمون ارشد ادبیات فارسی

منابع آزمون ارشد اقتصاد

منابع آزمون ارشد برق

منابع آزمون ارشد برق قدرت

منابع آزمون ارشد برنامه ریزی شهری

منابع آزمون ارشد بهداشت حرفه ای

منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی

منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

منابع آزمون ارشد بیوشیمی

منابع آزمون ارشد بیوشیمی بالینی

منابع آزمون ارشد تاریخ

منابع آزمون ارشد تجارت بین الملل

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی 94

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی 95

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد

منابع آزمون ارشد تغذیه

منابع آزمون ارشد تکنولوژی آموزشی

منابع آزمون ارشد جامعه المصطفی

منابع آزمون ارشد جزا

منابع آزمون ارشد جزا و جرم شناسی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

منابع کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دکتری بیوشیمی بالینی

گرایش های بیوشیمی