منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،

  • ۰
  • ۰

موادامتحانی  کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی- سنجش امیرکبیر

1.  زیان عمومی وتخصصی

2.  اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد )

3.  اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)

4.  اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی 

5.  اصول حشره شناسی دامپزشکی 

6.  اصول روشهای تشخیصی آلودگی های انگلی

منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی   - سنجش امیرکبیر

1.  زبان عمومی وتخصصی : کتاب وسی دی ۵۰۴ و زبان تخصصی دامپزشکی 

2.  اصول کرم شناسی (نماتودوترماتود وسستود) کتاب های دکتر علی اسلامی ـانتشارات دانشگاه تهران 

3.  اصول تک یاخته دکتر موسی توسلی انتشارات دانشگاه ارومیه 

4.   اصول حشره شناسی 

5.   کتاب دکتر اسلامی


موادامتحانی  کنکور کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی- سنجش امیرکبیر


  • ۹۶/۰۸/۲۷
  • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد معماری

منابع آزمون ارشد

منابع آزمون ارشد 1396

منابع آزمون ارشد 1397

منابع آزمون ارشد 96

منابع آزمون ارشد 96 حقوق خصوصی

منابع آزمون ارشد 96 دانشگاه آزاد

منابع آزمون ارشد 96 عمران

منابع آزمون ارشد 97

منابع آزمون ارشد 97 عمران

منابع آزمون ارشد 98

منابع آزمون ارشد ادبیات فارسی

منابع آزمون ارشد اقتصاد

منابع آزمون ارشد برق

منابع آزمون ارشد برق قدرت

منابع آزمون ارشد برنامه ریزی شهری

منابع آزمون ارشد بهداشت حرفه ای

منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی

منابع آزمون ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

منابع آزمون ارشد بیوشیمی

منابع آزمون ارشد بیوشیمی بالینی

منابع آزمون ارشد تاریخ

منابع آزمون ارشد تجارت بین الملل

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی 94

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی 95

منابع آزمون ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد

منابع آزمون ارشد تغذیه

منابع آزمون ارشد تکنولوژی آموزشی

منابع آزمون ارشد جامعه المصطفی

منابع آزمون ارشد جامعه شناسی

منابع آزمون ارشد جزا

منابع آزمون ارشد جزا و جرم شناسی

منابع آزمون ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

منابع آزمون ارشد جهانگردی

منابع آزمون ارشد حسابداری

منابع آزمون ارشد حسابداری 96

منابع آزمون ارشد حسابداری دانشگاه آزاد

منابع آزمون ارشد حقوق

منابع آزمون ارشد حقوق بین الملل

منابع آزمون ارشد حقوق تجارت بین الملل

منابع آزمون ارشد حقوق جزا

منابع آزمون ارشد حقوق خانواده

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2