منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی

منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع آزمون ارشد دامپزشکی،منابع کنکور کارشناسی ارشد دامپزشکی،منابع کنکور ارشد دامپزشکی،

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رتبه یک» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

منابع کنکور کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی دانشگاه سراسری و آزاد 1504

منابع آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی به توصیه سنجش امیرکبیر

منابع آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی اگر درست انتخاب شوند ، اولین قدم صحیح در مسیر حرکت به سوی قبولی در آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی دانشگاه سراسری و آزاد است، لذا دپارتمان های تخصصی سنجش امیرکبیر جهت سهولت دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، منابع آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی را تدوین و گردآوری نموده است تا داوطلبان حتی اگر خودشان به صورت مستقل نیز بخواهند منابع را تهیه کنند این امر قابل انجام باشد. به داوطلبان توصیه می شود که از بسته های آموزشی(کتب و جزوات تخصصی) مورد نیاز هر رشته استفاده کنند(به دلایل زیر) ولی اگر باز اصرار دارند که منابع را تهیه کنند توصیه می شود در کنار منابع تهیه شده مرجع، کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) به روش سنجش امیرکبیر را تهیه کنند که به آنها روش برنامه ریزی را ارایه می دهد که بتوانند از مینیمم زمان، ماکزیمم استفاده را بکنند.

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی
 • ۰
 • ۰

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی سنجش امیرکبیر به شرح زیر است:

 

1.   زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی(

2.   بیوشیمی

3.   زیست­ شناسی

4.   شیمی آلی و عمومی

گرایش‌های مختلف مجموعه بیوشیمی بالینی به شرح زیر است:

 

ü    بیوشیمی بالینی

 

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی
 • ۰
 • ۰

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سنجش امیرکبیر به شرح زیر است:

 

1.   زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

2.   میکروب شناسی مواد غذایی

3.   اصول نگهداری مواد غذایی

4.   شیمی مواد غذایی

5.   کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد  بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی به شرح زیر است:

 

ü    بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

 

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی
 • ۰
 • ۰

ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد 1398 1397 سراسری در ایمنی شناسی دامپزشکی سنجش امیرکبیر به شرح زیر است:


 

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی
 • ۰
 • ۰

سرفصل‌ها و ضرایب دروس گرایش‌های مختلف کنکور کارشناسی ارشد رشته بافت‌شناسی دامپزشکی سنجش امیرکبیر به شرح زیر است:

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی
 • ۰
 • ۰

سنجش امیرکبیر

ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی ۱۳۹8 ۱۳۹7 سراسری در  به شرح زیر است:

 • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی
 • ۰
 • ۰

سنجش امیرکبیر


ظرفیت پذیرش آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹8 ۱۳۹7 سراسری در انگل شناسی دامپزشکی به شرح زیر است:


 • منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی منابع آزمون کارشناسی ارشد دامپزشکی